Petr Koronthály
  
Actually
I intended to compose a violin concerto, but it turned out a Salve Regina instead :) So next time maybe :)

Concerts
Upcoming concert: no date known yet

Composition

My first composing attempts can be dated back to the age of five, when I seized a pencil and a sheet of manuscript paper and began to write very avant-garde piece called “The higher the better”. Unfortunately, it did not survive until the present days. I have since undergone some musical development, however, therefore my further composing attempts were already written in the neoclassical style. At present I am writing in style that seeks inspiration in the works of Francis Poulenc, Arvo Pärt, Jan Bernátek and many others - you can judge for yourself. Beside composing I also arrange pieces of music for any musical ensemble, I cooperate with the Šarbilach ensemble, for instance.

All scores on this page are created by my own and free to use and photocopying.

List of compositions
Z šatů mi vylétl a-moll   partitura
skladba pro sólovou kytaru (2005)

Tři spolužačky se mi líbí, čtvrtou z nich si budu brát   partitura
cyklus pro klavír sólo (2005/06)

Cikánské variace   partitura
variace pro kytaru a violu (2006)
  nahrávka

Kousek Řecka   partitura
cyklus písní pro baryton a klavír na texty Pavla Šruta (2006)
  nahrávka

Smyčcový kvartet na moll   partitura
smyčcový kvartet (2007)
Party jsou zde  nahrávka

Grandsonáta pro špatného houslistu, tragický doprovod a trubku   partitura
(2007)

Veni Creator Spiritus   partitura
skladba pro sbor a capella (2007/08)
  nahrávka

Suita pro harfu a violoncello   partitura
neobarokní sedmidílná suita (2008)
  demo  nahrávka

Rapsodie v červené   partitura
klavírní trio (2008/09)
  demo  nahrávka

Moře   partitura
Cyklická pětivětá skladba pro klarinet a klavír (2009)
  nahrávka

3 bagately pro dechové kvinteto   partitura
cyklická třívětá skladba (2009/10)
Party jsou zde  demo  nahrávka

Variace na lidovou píseň pro komorní orchestr   partitura
Jednovětá skladba (2010)
Party jsou zde  demo  nahrávka

Panychida   partitura
Šestivětá cyklická skladba pro sbor a symfonický orchestr, napsaná na staroslověnský text mše za zemřelé pravoslavného ritu (2010)
Party jsou zde  demo

Ave Maria   partitura
Krátká skladba pro sbor a capella (21.2.2011)
  demo  nahrávka

Rondo pro pět   partitura
Žesťový kvintet (2011)
Party jsou zde  demo  nahrávka

Salve Regina   partitura
Skladba pro sbor a capella (2012)
  demo  nahrávka

Hymni adventuales   partitura
cyklus čtyř skladeb na texty latinských adventních hymnů pro sbor a smyčcový orchestr (2011/12)
Party jsou zde  demo  nahrávka

Bogorodice devo   partitura
Ženský šestihlas a capella (2013)
  demo

Sanctus   partitura
Fragment ze mše pro ženský šestihlas a capella (2013)
  nahrávka

Horo, horo, vysoká jsi   partitura
Úprava lidové písně pro mužský sbor a capella (2013)
  demo

De profundis   partitura
Dětský sbor s doporvodem klavíru (2014)
  demo

Dobre je mi, dobre   partitura
Cyklus čtyř skladeb pro ženský sbor (2014)

Křížová cesta   partitura
Pro smyčcový kvartet
Původně myšleno jako balet s průvodním slovem mezi jednotlivými částmi :) (2014)
  demo

Magnificat   partitura
Skladba pro ženský sbor a capella, věnována Foerstrovu pěveckému sdružení (2015)

Što ukrasilasje jesi   partitura
Píseň písní pro smíšený sbor (2015)

Missa pro sex vocibus feminarum   partitura
Mše pro šest ženských hlasů (2015)

Houslový koncert e-moll   partitura
Konečně dopsán (2016)
Party jsou zde  demo

Regina coeli   partitura
Vesel se nebes Královno (jaro 2016)
  demo